Avaliku korra üle otsustagu kodanikud ise

Viimastel päevadel on mitu Eesti kohalikku omavalitsust eesotsas Tallinna linnavalitsusega teinud ilmselgest poliitilisest omakasust ajendatud avaldusi, mille kohaselt võiks seaduste tõlgendamisel lähtuda poliitilisest suvast. Justiitsministrina pean sellist suhtumist ja püüet koguda seadusandluse toel poliitilist profiiti õigusriigile sobimatuks. Read the rest of this entry »

Mõistliku käitumise seadus

Uut korrakaitseseadust on ajakirjanduses rohkesti kajastatud ja eelkõige on tähele­panu köitnud võimalus tarvi­tada avalikus kohas alkoholi. Märkimisväärselt palju lei­dub arvamusavaldusi, justkui oleks nüüdsest peale avatud tee massilisteks inimesi häiri­vateks avalikeks pummelungideks. Tegelikult aga on pidanud igaüks tõdema, et midagi sel­list pole pärast seaduse jõus­tumist juhtunud, ja võib jul­gesti kinnitada, et millelgi sel­lisel ei luba korrakaitseseadus ka edaspidi juhtuda. Read the rest of this entry »

Anvelt Maruste kriitikast maadevahetuse kohtuotsuse suunas: kindlasti ei saa kahelda kohtu objektiivsuses

Justiitsminister Andres Anvelt (SDE) vastas Delfi palvel Rait Maruste (RE) arvamusartiklile Postimehes, milles ta kirjutas, et maadevahetuse otsusest kumab läbi nõukogude karistuslikkus ja et selle juhtumi uurimine oli ebaprofessionaalne. Read the rest of this entry »

Anvelt: järgmisel aastal läheb huvide deklareerimine juba libedamalt

Justiitsminister Andres Anvelti sõnul on tänavu kasutusele võetud huvide deklareerimise registri nagu kõigi uutel keskkondade kasutamisel vaja harjumisaega ning kui seekord tekkis mõnel inimesel deklaratsiooni täitmisel veel arusaamatusi, siis järgmisel aastal läheb see tema hinnangul juba libedamalt. Anvelt ütles Postimehele, et nagu ikka on uutel keskkondadel vaja harjumisaega ja praktika käigus tulevad välja ka mõned apsud. «Olen päris palju uurinud huvide deklaratsiooni täitnud kolleegide käest, kuidas nad süsteemi või kuidas süsteem neid vastu võttis. Ka maksu- ja tolliamet viis läbi tagasisideuuringu ning mõlema põhjal võin välja tuua, et rahulolevad huvide deklaratsiooni täitjad ütlesid, et keskkond on mugav, lihtne, loogiline ja hoiab tänu eeltäidetud andmetele aega kokku,» märkis ta. Read the rest of this entry »

Minister selgitab omavalitsustele alkoholi tarbimispiirangute norme

Justiitsminister Andres Anvelt saatis reedel valla- ja linnavolikogude esimeestele kirja, milles ta selgitab, mida peaks kohalikul tasandil avalikus kohas alkoholi tarbimise piirangute kehtestamisel jälgima. „Korrakaitseseadus võeti vastu juba kolm ja pool aastat tagasi, aga on arusaadav, et probleemid tõusetuvad siis, kui seadust hakatakse rakendama ja muudatusi detailselt läbi arutama,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt. Read the rest of this entry »

Kas iga kurjategija väärib vanglat?

Kujutlege, et teie kodu keldrisse on sisse murtud. Naabritega rääkides selgub, et neil on samalaadne asi juhtunud, ja nii kogu teie elamupiirkonnas. Kogukahju on tekitatud 6500 eurot. Kurjategija tabatakse ja saadakse teada, et ta on 26-aastane põhiharidusega töötu mees, narkomaan, nimeks Robert. Tal on varasemast mitmeid karistusi, ta on olnud ka vanglas – elukutseline kurjategija. Ja nüüd on teil võimalik osaleda tema karistuse määramisel. Kui te olete keskmine Eesti elanik, siis suure tõenäosusega saadaksite ta tagasi vanglasse ja oluliselt väiksema tõenäosusega narkoravile. Read the rest of this entry »

Rahva hääl: moosivargus on hullem kui naisepeks

Eesti elanike, politseinike, prokuröride ja kohtunike karistushinnangute uuringu kokkuvõttest selgub, et kõige karmimad on kurjategijate suhtes tavakodanikud, kõige leebemad aga kohtunikud. Justiitsministeeriumi tellitud uuringus paluti vastajatel välja tuua oma karistuseelistused nelja stsenaariumi põhjal. Analüüsiti perevägivalla, omastamise, röövimise ja murdvarguse eest pakutud karistusi, nende pikkust ning eesmärke. Read the rest of this entry »

Justiitsministeerium toetab EL dokumendivahetuse lihtsustamist

Justiitsminister Andres Anvelt kinnitas Milanos toimunud EL justiits- ja siseministrite mitteametlikul kohtumisel, et toetab bürokraatia vähendamist liikmesriikide vahelises dokumendiliikluses, teatavate EL üleste standardvormide kasutuselevõttu ning liikmeriikide ametiasutuste vahel koostöö lihtsustamiseks ja dokumendi võltsimise minimaliseerimiseks elektroonilise teabevahetussüsteemi kasutuselevõttu. Read the rest of this entry »

Anvelt: kõigi raugemiste puhul ei saa rääkida pahatahtlikkusest

Justiitsminister Andres Anvelti hinnangul ei saa raugemisega lõppenud pankrottide puhul rääkida pahatahtlikkusest, seadust muudeti tema sõnul selgemaks ja täpsemaks. „Enamusel juhtudel, kui pankrotimenetlus lõppeb raugemisega, on sellele ikkagi eelnenud ettevõtja soov oma äri päästa, anda endast kõik. Peamiselt on ikka teadmatus peamine teema – teadmatus, et pankrotiavaldus tuleb esitada, teadmatus, et ka pankrotimenetlus ise on kulukas ja teadmatus konkreetsest hetkest, millal majandustegevus on pöördumatult halvenenud,“ selgitas Anvelt. Read the rest of this entry »

LEEBED KOHTUNIKUD: Eesti elanike ja kohtunike pakutud karistuspikkused erinevad kaks korda

Justiitsministeeriumis tutvustatud Eesti elanike, politseinike, prokuröride ja kohtunike karistushinnangute uuringu kokkuvõttest selgub, et kõige karmimad on kurjategijate suhtes elanikud, kõige leebemad aga kohtunikud. Kõik uuritud grupid olid karistushinnangutes karmimad murdvarga suhtes, leebeimad aga perevägivalla suhtes. Uuringus paluti vastajatel välja tuua oma karistuseelistused nelja stsenaariumi põhjal. Analüüsiti perevägivalla, omastamise, röövimise ja murdvargusele pakutud karistuse tüüpi, pikkust ja eesmärke. Read the rest of this entry »
SDE
Andres Anvelt Facebookis