Anvelt: ka samasoolised saavad õiguse lapsendamiseks

Justiitsminister Andres Anvelti sõnul räägib täna üle antud kooseluseaduse eelnõu peresisesest lapsendamisest ning see õigus peaks laienema ka samasoolistele paaridele. «Olles eemal seaduseelnõu viimastest diskussioonidest, kuna see on ikkagi riigikogu seaduseelnõu, ei saa ma kindlalt väita, millises sõnastuses eelnõu täna üle läks. Aga kui ma olin veel töörühma liige, siis me rääkisime peresisesest lapsendamisest. See tähendab, et kui paar - kas samasooline või erisooline, ma ei näe siin vahet – omab last, siis nendel tekib võimalus, nagu ka perekondade puhul, laps peresiseselt lapsendada,» selgitas justiitsminister valitsuse pressikonverentsil. Read the rest of this entry »

Vägivalla vähendamiseks astuti eelmisel aastal mitmeid olulisi samme

Justiitsminister Andres Anvelt tutvustas tänasel valitsuse istungil „Vägivalla vähendamise arengukava“ rakendusplaani täitmise aruannet aastal 2013. Eelmisel aastal astuti vägivalla vähendamiseks mitmeid olulisi samme nagu näiteks perevägivalla võrgustike pilootprojekt, mis jätkub ka uuel aastal. Perevägivallajuhtumite uurimise tõhustamiseks ja -ohvrite kaitseks kriminaalmenetluses viidi justiitsministeeriumi eestvedamisel ja koostöös sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutusega läbi perevägivalla võrgustiku pilootprojekti koolitused Pärnumaal. „Perevägivalla võrgustikke plaanitakse luua kõikjal Eestis, et tagada juhtumite parim võimalik lahendamine. Eesmärgiks tuleb seada, et perevägivalla juhtumite menetlemine toimuks võimalikult ühetaoliselt, et ohvrid ja vägivallatsejad saaksid kõikjal võrdse kohtlemise osaliseks,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt. Read the rest of this entry »

Andres Anvelt sattus endalegi ootamatult miilitsaks õppima

26. märtsil asus justiitsministrina tööle Harku vallas elav Andres Anvelt. Üle veerandsajandi õigukaitseorganites töötanud mees tahab uues ametis pöörata suuremat tähelepanu nii perevägivalla kui kiirlaenude ohjeldamisele. Kui töömured liiga suured, läheb ta jooksma või hooldab aeda. "Natuke vanemas eas on ideaalne tegevus aiandus. Ikka näpud mullas..." Read the rest of this entry »

Peaminister saab õiguse paindlikult ministrikohti luua

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Vabariigi Valitsuse seaduse muudatused, mis võimaldavad paindlikumalt luua ministrikohti vastavalt ühiskonna vajadustele. «Vabariigi Valitsuse korraldus on siiani olnud väga jäik. Olenemata muutustest näiteks majanduskeskkonnas, sotsiaalvaldkonnas või muus valdkonnas on senine korraldus jätnud vähe võimalusi riigijuhtimist kohandada,» ütles justiitsminister Andres Anvelt. Read the rest of this entry »

Vastne justiitsminister tahaks Ida-Virusse rohkem Eesti riiki

Eelmisel reedel väisas Andres Anvelt esimest korda justiitsministri­na Ida-Virumaad. Milli­sena näeb vastne mi­nister maakonda, püü­dis Põhjarannik selle visiidi käigus teada saada. Read the rest of this entry »

Kaitsepolitsei tutvustas täna oma aastaraamatut

Justiitsminister Andres Anvelt kommenteeris KAPO aastaraamatu andmise traditsiooni KUKU raadio hommikuprogrammis Ärataja. Read the rest of this entry »

Ettevõtlust puudutav õiguskeskkond muutub selgemaks

Justiitsminister Andres Anvelt tutvustas riigikogus esimesel lugemisel majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse rakenduslikke muudatusi, millega tagatakse sujuv üleminek 1. juulist rakenduvale ühtsemale ja selgemale ettevõtluse õiguskeskkonnale. Read the rest of this entry »

Ärge minge meeleavaldusele

Justiitsminister Andres Anvelt ütles Postimehele, et laupäeval toimuvale Kremli-meelsele meeleavaldusele võiksid Eesti elanikud minemata jätta ja selle asemel hoopis näpud mullaseks teha. Read the rest of this entry »

Kolmandik mõrvadest on seotud perevägivallaga

Mul on olnud väga selge pilt koalitsiooniläbirääkimistest peale: võtta üks põhiteema – vägivalla vähendamine ühiskonnas, täpsemalt perevägivalla teema. Eesmärgiks on sügisel alla kirjutada perevägivallavastasele Istanbuli konventsioonile – Eesti on üks väheseid Euroopa riike, kes pole sellele veel alla kirjutanud. Sellega võtame enesele teatud kohustuste ringi: kannatanute sotsiaalne ja õiguslik abistamine, laste kaitse. Read the rest of this entry »

Andres Anvelt arutas Taani kroonprintsessiga perevägivalla küsimusi

Justiitsminister Andres Anvelt kohtus täna Mustpeade majas Taani kroonprintsess Mary auks antud kontserdi järgsel vastuvõtul kroonprintsessiga ja rääkis, kuidas Eesti perevägivalla probleemiga tegeleb. Anvelti sõnul on perevägivalla vastu võitlemine tema jaoks alati väga oluline teema olnud ja nii mõndagi on selle probleemi ennetamiseks ja lahendamiseks juba ära tehtud. Read the rest of this entry »
SDE
Andres Anvelt Facebookis