1. 10:08 Riigikogu otsus “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks” (149 OE II)

Väljavõte riigikogu stenogrammist (Teisipäev, 7. veebruar 2012, kell 10:00)

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Palun, Andres Anvelt!

Andres Anvelt
Aitäh, proua juhataja! Hea kolleeg, ettekandja! Mul on küsimus, kui te arutasite tähtaega, kas oli komisjonis arutusel ka see asjaolu, et kõigi nende firmade, kelle üle on kahtlus ettevõtluse alusel elamisloa saamise osas, majandusaasta aruande tähtaeg kukub 1. juulil, ehk nende fiktiivsust ei saa te 1. juuliks kuidagi hinnata. Aitäh!

Peep Aru
Oli küll sellest juttu, aga see ei saanud selliseks oluliseks takistavaks teguriks, miks tähtaeg ei võiks olla 1. juuni. Teatavasti on sel komisjonil õigus küsida firmadest vajalikku materjali ka kirja teel enne, kui on majandusaasta aruanne on kinnitatud, sest tegelikult on ju kokkuvõtted kõikides ettevõtetes tehtud ja tegemisel. Aitäh!

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Palun, Tarmo Leinatamm, teine küsimus!

Tarmo Leinatamm
Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kas põhiseaduskomisjonis ei ole käinud läbi selline mõte, et looks alalise uurimiskomisjoni? Sellepärast et Riigikogu liikmed saavad ikka siin igasuguste tempudega hakkama. Tööd peaks piisavalt jätkuma. Siin järjekorras on rida inimesi, ma ei hakka neid nimepidi nimetama. Aga looks päris alalise uurimiskomisjoni, et kes saab mingi pättusega hakkama, kutsutakse kohe letti ja pannakse käed raudu ja ongi kogu lugu. Aitäh!

Peep Aru
Ei, sellist mõtet ei ole komisjonis liikunud. Küll me oleme arutanud seda, nii nagu ka esimesel lugemisel ma siit puldist rääkisin, et võib-olla oleks tuleviku jaoks otstarbekas laiendada ja eelnevalt läbi vaielda nn korruptsioonikomisjoni volitused. See osaliselt ilmselt võiks katta tulevikus seda, et kas on iga juhtumi puhul vaja spetsiaalset uurimiskomisjoni teha. Aga see on tulevikuküsimus.

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Palun, Kalle Laanet!

Kalle Laanet
Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Selline tehniline küsimus: kes komisjoni kokku kutsub, kui otsus on jõustunud? Aitäh!

Peep Aru
Ma arvan, et see käib vastavalt meie kodukorraseadusele, aga ma jään täpse vastuse võlgu. Seda komisjonis ei arutatud. Aga me võtame kodukorraseaduse välja ja sealt me loeme kindlasti õige vastuse.

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Palun, Arto Aas!

Arto Aas
Aitäh! Riigikogu peaks iga otsuse puhul kaaluma ka selle mõju eelarvele. Otsuse punkt 6 ütleb, et komisjoni teenindamise tagab Riigikogu Kanselei, kes tellib vajdusel ekspertiise, arvamusi jne. Kas teil on ka mingit ettekujutust, mida see maksma läheb, see otsus Eesti riigile, alates sellest, kas komisjoni esimeheks valitav isik saab kõrgemat palka sel ajal? Aitäh!

Peep Aru
Jah, ilmselt komisjoni esimees ja aseesimees saavad kõrgemat palka, nii nagu see komisjoni esimeestele ja aseesimeestele on ette nähtud. Lisaks sellele on kindlasti kulud Riigikogu Kantseleile. Aga ma tahaksin seda öelda, et kui tehakse Riigikogu Kantselei eelarvet, siis juba tuleb selliste võimalustega arvestada, sest on ju seaduslik võimalus moodustada uurimiskomisjone ja siis probleemkomisjone, kui ma õigesti mäletan. Järelikult peab olema ka nende kulude kate teoreetiliselt sisse arvestatud. Aitäh!

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Palun, Indrek Saar!

Indrek Saar
Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Vastuseks Andres Anvelti küsimusele sa ütlesid, et olgugi, et ettevõtete aastaaruanded valmivad 1. juuliks, on komisjonil võimalik nende käest neid varem küsida. Kas sa täpsustaksid, millised õigused on komisjonil sundida asjasse puutuvaid ettevõtteid esitama oma aastaaruande mitu kuud enne seaduses ettenähtud tähtaega?

Peep Aru
Kui me vaatame jällegi seadust, kus on kirjas, millised on uurimiskomisjoni võimalused, siis seal on ju kirja pandud, et uurimiskomisjoni peavad kõik ilmuma ja tuleb ka vastavaid andmeid anda. Ma seda paragrahvi peast ei ütle, aga ega täiesti kindlasti ei ole antud probleemi lahendamiseks vaja tervet aastaaruannet, sealt on vaja küsida seda osa, mis siis uurimiskomisjon huvitab ja kindlasti need vastused antakse.

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Palun, Inara Luigas!

Inara Luigas
Aitäh! Austatud ettekandja! Kui vaadata komisjoni tööülesandeid, siis saab selgeks, et ega te ei jõua ühe päeva ja ühe nädalaga kõiki neid materjale läbi töötada. Kõikide nende materjalide hankimine ja väljavõtete tegemine, analüüsimine võtab palju aega. Te olete määratlenud endale ka tähtaja, et raport peab valmima 1. juuniks. Kas komisjonis oli ka arutlusel, et kui näiteks ilmneb, et ei jõuta selle tööga hakkama ja vajatakse lisaaega, kuidas käitutakse siis? Aitäh!

Peep Aru
Esiteks, põhiseaduskomisjon ei määranud endale mitte mingisugust tähtaega, küll ta teeb ettepaneku kinnitada see eelnõu teisel lugemisel sellisena, kus uurimiskomisjoni töö lõpparuande esitamise tähtajaks on k.a 1. juuni . Põhiseaduskomisjoni arvates on see piisav aeg, et intensiivselt tööd tehes saaks asjas selguse. Igas asjas on ju niimoodi, et juhul, kui põhjendatult ei saada hakkama, siis järelikult see uurimiskomisjon peab pöörduma uuesti Riigikogu poole selle otsuse eelnõu muutmiseks. See võimalus on ju kõigil olemas.

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Palun, Heimar Lenk!

Heimar Lenk
Aitäh! Lugupeetud esineja! Kui see komisjon saab loodud ja ta oma töö on lõpetanud ja esitab mingi aruande, kellele see aruanne oleks siis sihitud või mõeldud? On see avalikkusele, on see Riigikogule teadmiseks, mis sellest otsusest oleneb? Aitäh!

Peep Aru
See esitatakse Riigikogule ja eks siis meie peame ju otsustama, mida meie selle aruande põhjal otsustame. Loomulikult, kui on seal selliseid fakte, mis pälvib uurimisorganite tähelepanu, siis kahtlemata saavad ka nemad seda kasutada oma toiminguteks. See on kõigile avalik aruanne.

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Palun, Tõnu Juul!

Tõnu Juul
Austatud eesistuja, lugupeetud ettekandja! Kas see ajaühik, millal komisjon luuakse, ei ole liialt pikk, kui me vaatame seda sündmust, mis toimus juba ikkagi päris mitu kuud tagasi? Milline on teie arvamus?

Peep Aru
Aitäh! Komisjonis seda poolt ei arutatud.

Aseesimees Laine Randjärv
Palun, Priit Toobal!

Priit Toobal
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Te ühele küsimusele vastates ütlesite, et valitakse ka komisjoni esimees, kes hakkab saama kõrgemat tasu, ja aseesimees. Aga mina vaatan Riigikogu kodu- ja töökorra seadust. Mina ei näe, et uurimiskomisjonile valitakse esimeest, valitakse komisjoni liikmete hulgast raportöör, kes hiljem selle raporti ette kannab. Kas vastab ikka tõele, et valitakse uurimiskomisjoni esimees ja aseesimees?

Peep Aru
Loomulikult valitakse uurimiskomisjoni esimees ja aseesimees.

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Palun, Marika Tuus-Laul!

Marika Tuus-Laul
Aitäh! Hea ettekandja! Selle otsuse eelnõu algatasid opositsioonifraktsioonid. Miks ei teinud seda näiteks koalitsioon? Kas teid ei huvita see küsimus? Ma saan aru, et seal on liikmeid küll kõikide poolt, aga miks just opositsioon ja mitte koalitsioon? Aitäh!

Peep Aru
Miks ma peaksin hakkama komisjoni esindajana siin rääkima isiklikku arvamust? Aitäh!

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Palun, Toomas Tõniste!

Toomas Tõniste
Aitäh! Kuna antud eelnõu algatasid – nagu ma aru sain – opositsioonierakonnad, siis tekkis mul küsimus, kas te arutasite ka võimalust, et äkki on küsimus palgalisas, mida soovitakse saada tänu selle esimehe ja aseesimehe kohale, mitte sisus. Aitäh!

Peep Aru
Aitäh! Põhiseaduskomisjon seda ei arutanud.

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Suur tänu esinejale! Rohkem küsimusi ei ole. Suur aitäh, Peep Aru! Nüüd ma avan läbirääkimised. Kas on soovi? Palun, Aivar Riisalu!

Aivar Riisalu
Aitäh, hea juhataja! Head kolleegid! Tänane arutelu erikomisjoni üle kutsus siia pulti eelkõige sellepärast, et mul on au kuuluda ühte Riigikogu erikomisjoni, nimelt korruptsioonikomisjoni, nagu seda rahvakeeles nimetatakse. Tõepoolest, selles korruptsioonikomisjonis on selle teemaga, elamislubade skandaaliga, nagu ta rahvakeeles nime on saanud, tegeldud viimastel kuudel väga aktiivselt. Tõepoolest tuleb tunnistada, et ilmselt Riigikogu otsustusmehhanism, kui me tahame mingit teemat uurida, on liiga pikk. Ehk tuleks tuleviku jaoks, et ühiskonnale parem ja kenam välja näha, kaaluda mehhanisme, kuidas kiiresti saaks moodustada mingeid vajalikke tööorganeid, kui meil on eelkõige oma siseasjade uurimiseks vaja mingisugust uurimist läbi viia. Sest selge on see, et tänaseks on elamislubade skandaal jõudnud faasi, kus ei ole enam mõtet rääkida sellest, mis tegelikult toimus. Pigem oleks meil täna mõistlik arutada, miks Peeter Võsa teeb “Võsareporterit” ja Tarmo Leinatamm dirigeerib igal õhtul või miks Aivar Riisalu käib mõnel nädalavahetusel kuskil laval. Teema lähebki sedavõrd laiemaks, et mida siis Riigikogu liige teha võib ja mida ta teha ei või. Võib-olla oleks ühiskonna jaoks kõige mõistlikum, et Riigikogu liige sureks kohe ära, sellel lihtsal põhjusel, et ta on parajasti Riigikogu liige ja täiesti kurvalt saab veel oma töö eest ka palka.
Elamislubade juures on ju selgelt tegemist hetkeolukorras jokk-skeemiga. See, et keegi kandideeris parlamenti, kui ta samal ajal tegeleb mingisuguse ettevõtlusega, mis on suunatud idaturule – muuseas, idaturule suunatud ettevõtlus on Eesti majandusele tegelikult ju ka oluline –, siis loomulikult ei olegi toime pandud mitte mingisugust seaduserikkumist. Ehk tekibki küsimus, mida me siis õieti nagu selles komisjonis arutame. Minu meelest palju teravamalt kerkib üles küsimus, et kui mõistlik on mõistlikul inimesel üleüldse Riigikokku kandideerida. Sellepärast et kui sa siin oled, sa tead väga täpselt, et sinu ametiaeg algab ja lõpeb ühel konkreetsel kuupäeval. Ma tunnistan ausalt ja otse, et normaalsest elust ennast välja rebida, sest ma eeldan, et need 101 inimest, kes siia valituks osutuvad, on ühiskonnas natukene varem tuntud, kui mõningad inimesed võib-olla kõrvale jätta, kes on verinoorelt usinalt parteikontoris märkmepabereid jaganud ja selle tõttu saanud nimekirjas hea paigutuse, nemad võivad olla ühiskonnale võib-olla vähem tuntud, aga üldiselt on siin siiski ühiskonna üsna lugupeetud osa. Ja siis neli aastat sõimata saada selle eest, et sa elad, hingad ja oled olemas, ei ole väga mõistlik. Siis me ühel päeval saamegi siia 88 parteibroilerit ja umbes 14 inimest, kes ei ole veel aru saanud, et võtta tähtajalist töölepingut selle eest, et neli aasta sõimata saada, ei ole väga mõistlik. See teadmine, muuseas, kivistub teie kõikide hinge ühel hetkel niikuinii. Sellepärast, et ma eeldan, et minu head kolleegid on kõik väga mõtlevad inimesed.
Igal juhul tahan ma soovida sellele komisjonile tööindu, aga ütlen ausalt ja otse, et me peame tõsiselt mõtlema, kes me oleme, kus me oleme, miks me oleme ja kuhu liigud, Eesti! Aitäh!

Aseesimees Laine Randjärv
Suur tänu! Kas on veel kõnesoove? Palun, Eiki Nestor!

Eiki Nestor
Austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Meie fraktsioon selle eelnõu algatajana loomulikult toetab ka tema vastuvõtmist ja lisaksin niipalju, et neid erikomisjone on siin pika aja jooksul loodud mitmel korral. Antud juhul minu meelest sellise erikomisjoni moodustamine on väga põhjendatud eelkõige seetõttu, et ühtpidi ta temaatika väljub tavapäraste Riigikogu komisjonide töömailt ja teisest küljest ka seetõttu, et isegi täitevvõimust me oleme saanud väga erinevaid sõnumeid-hinnanguid, kas või Siseministeeriumi seest, kuidas üks või teine asi käis.
Tõele au andes on minu meelest siin moodustatud teinekord komisjone ka natuke teistsugusel põhimõttel. Meil siin eelmine nädal tekkis huvitav võrdlus, et üks Rootsi pank, kellel on Eestis oma haru, võttis rahva tahtmist kuulda ja jättis ühe pangaautomaadi alles, aga samasuguste ja veelgi vägevamate protestide saatel paneb Päästeamet oma päästekomandod kinni. Nii et suurt vahet ei ole, reaktsioon on erinev. Täpselt sama erinevus on ka olnud siin teinekord, kus Riigikogu on allunud nii-öelda üldisele tahtele ja teadmisele, et võiks ühe komisjoni moodustada, teades ka ette, et ega sellest komisjonist suurt midagi loota ei ole. Antud komisjoni puhul minu meelest nii kindlasti ei ole ehk teisisõnu, soovides talle jõudu ja uskudes, et seal olevad inimesed teevad oma tööd kohusetundlikult ja pädevalt, pakuvad nad ka sisulisi lahendusi, mis on õiged.
Lisada tahan veel üht. See on fakt, mis on jäänud mul siin selle teema juures kuidagi imelikult ülesse, kuna ma ei ole saanud õiget vastust. Vaadake, elamislubade skandaalist on välja kasvanud natukene mingi muu asi, palju tõsisemate süüdistuste asjus ka ühe meie kolleegi suhtes, kes kuulus IRL-i fraktsiooni ja otsustas Riigikogu tööst loobuda. Ja need süüdistused on seotud tema kuulumisega ühe riigiettevõtte nõukogusse. Mind sügavalt hämmastas minister Partsi siin väljaöeldu, kui oli juttu kas enne selle poliitiku määramist selle riigiettevõtte nõukogusse tegeleti ka tema võimalike huvide konflikti uurimisega, siis ta pidas küllaldaseks seda, et majanduslike huvide deklaratsioon oli esitatud ja oligi kõik, et mis siis ikka. Kui nii suhtutakse, siis on asi ikkagi väga halb! Minu meelest neid majanduslike huvide deklaratsioone seetõttu esitataksegi, et minister teaks, kui ta määrab kedagi kuskile nõukogusse, et ei oleks huvide konflikti.
Küsimus ei ole mitte ainult poliitikute määramises, kui seda mõni õigeks peab (mõni ei pea). Küsimus on ka teiste valdkondade inimeste kaasamisel riigiettevõtete nõukogudesse – ka neil ei tohiks olla huvide konflikte. Ja ilmselt kõik saavad aru, et kui kellegi, näiteks ettevõtja nimetamine suure riigiettevõtte nõukogusse, olgu see minu poolest Tallinna Sadam, ja selle ettevõtja tegevuseks on mingi haru, mis sadamaga kuidagi kokku ei jookse, siis seda võib teha rahuliku südamega. Aga kui kellegi, kes iganes, ärimehe või ka poliitiku kõrvaltegevuseks on äri ja sinna on nimetatud äritegevuse üheks liigiks konsultatsioonid, siis peaks minister mitu korda mõtlema, et kas ta selle oma parteikaaslase või ükskõik mis tegelase, sinna nõukogusse nimetab või mitte. Ja parem on, kui ta seda ei tee. Minu meelest valdavalt on suudetud seda probleemi vältida, aga käesoleval juhul nii ministri suhtumine kui ka antud endise rahvasaadiku nimetamine sinna on siiski väga tõsine. Nii et ma arvan, et nii majanduskomisjonil kui ka korruptsioonivastase võitluse komisjonil on siin asju, millega tegeleda ja uurida, et majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine ei oleks fiktiivne, vaid ikkagi sisuline. Aitäh!

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Palun, Tarmo Leinatamm!

Tarmo Leinatamm
Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Ma vabandan, et mu lauluhääl ei ole kõige meeldivam, tühja sest. Ma tulen ja ütlen, et ma ei saa aru, miks seda komisjoni vaja on! Inimesed on uurimise all, inimestele on esitatud süüdistus, kahtlustus. Erakond… kas sa lehti ei loe või? Erakond on oma hinnangu andnud. Inimesed on poliitilise vastutuse võtnud ja nad on siit ära läinud. Misjaoks on meil vaja siin tuult tallata 1. juunini välja? Ma tahaks täitsa oodata, olla 1. juunil või 2. juulil saalis ja kuulata, mida imet siin on kirjutatud, mida imet loodab see komisjon siin avastada, mis on siiamaani veel avastamata? Ma ei näe mitte ühtegi allikat, mingit lisa, mis selle komisjoni pädevuses on. Ma saan aru, et te paljud härrasmehed on oma elus politseis töötanud ja käed sügelevad oma eriala järgi. Mina saan õnneks oma rahulduse igal õhtul peaaegu kätte oma eriala kohapealt. Nii et asutage omale konsultatsioonifirmad ja pekske niipalju kui soovite! Aitäh!

Aseesimees Laine Randjärv
Suur tänu! Palun, Andres Anvelt!

Andres Anvelt
Aitäh, proua juhataja! Ma tulin siia pulti peksma, nagu kolleeg Tarmo Leinatamm meid üles kutsus tegutsema, ma ei tea, Kallet ja keda ta siin veel arvas. Aga ma tahan juhtida tähelepanu kahele asjale, head sõbrad. Esiteks, punkt üks on see, et avalikkus ja ühiskond ootab meilt näiteks vastuseid selle kohta, kuidas ikkagi käis täitevvõimu mõjutamine, tõstmaks ettevõtlusega seotud elamislubade kvooti sellel ajal, kui oli juba üleval küsimus juhtorganite kvoodi kuritarvitamises, tõstmaks 120 pealt 180-le. See on küsimus, mida korruptsioonikomisjon kindlasti selgitada ei saanud, sest meile on selgelt seadusega pandud kohustused, need on Riigikogu liikmete majandushuvide deklaratsioonid ja tegevus- ja toimingupiirangud. See on küsimus, mis vajab vastust, tahame me seda või ei taha. Kolleeg Tarmo Leinatammele veel teadmiseks, et seesama asi, mis ta siin väitis, et inimestele on esitatud süüdistused ja kõik muud asjad. Süüdistused puudutavad täitsa teist toimuvat Eesti Vabariigis, see puudutab Tallinna Sadamaga seoses võimalikku mõjuvõimuga kauplemist, pistise võtmist-andmist, mis iganes. See ei puuduta antud hetkel elamislubade kui äri ärakasutamist Eesti Vabariigis. Veel ma ütlen: kui te loete läbi selle uurimiskomisjoni moodustamise eelnõu ja ülesanded, siis ülesanded ei puuduta pelgalt Riigikogu liikmete, näiteks Raudse või Kabritsa tegevust. Ma arvan, et korruptsioonikomisjon on sellele vajaliku mõõtme andnud, oma arvamuse esitanud. Me räägime elamislubade kui Eesti, esiteks, ühtepidi riigi julgeoleku ühe mõõdetava suuruse ja teiselt poolt meie majandusele vajaliku tegevuse, nende elamislubadega seotud toimingute seaduslikkusest, kas nad on, kas see seadus on tänasel päeval nii, nagu vaja on, kas seda on võimalik kuritarvitada või mitte. Nendele küsimustele peab vastama seesama uurimiskomisjon, mitte kellelgi käsi raudu panema.
Nüüd kindlasti ma tahaks vastata ka heale kolleegile Aivar Riisalule. Aivarile ma tahaks öelda seda, et ma ei ole sinuga päris nõus selles, et me peaksime siin Riigikogus väga sügavalt nüüd hakkama mõtlema, kas me ikka oleme teinud õige otsuse, et me siia tuleme, kas siin peaks olema tegelikult 88, nagu sa ütlesid, amööbi, kellel pole mingisugust varasemat kogemust elust ja ülejäänud siis võiksid olla need elukogemusega inimesed. Ei, ma arvan tegelikult, et me ei ole paremad nendest inimestest, kes meid valivad. Meil on kohustus, meil on kohustus tänu sellele, et meid on siia valitud, et enne seda, kui me laseme ennast siia valida, kui me kandideerime siia ja kui me oleme siia saanud, meil on kohustus jälgida ka seda, mida me teeme kõrvalt. Riigikogu juhataja Ene Ergma on väga selgelt ära öelnud, et Riigikogu liikme põhitöökoht on Riigikogu liikme töökoht. Kõik muud tegevusalad, nagu ütleb ka Riigikogu liikme staatuse seadus, ei tohi mitte mingil juhul luua isegi näilist olukorda võimalikust korruptiivsest suhtest, võimalikust huvide konfliktist. Ta ei tohi isegi näiliselt luua olukorda, mitte ainult sisuliselt. Üks asi on jokk-skeem, teine asi on see, et me jätame avalikkusele, meie valijatele ka selge arusaama ja selge tunnetuse sellest, et me käitume oma igapäevastes tegevustes ausalt, aga ei mängi kahel pingil istumise mängu. Selles on küsimus. Ma arvan, et see, et siia Riigikokku tulevad ja satuvad meie ühiskonnast, ma tõesti loodan, parimad, jääb niimoodi ka peale seda, kui me uurime ja teeme endale selgeks mõningate meie kolleegide reaalseid huvisid siia Riigikokku pürgimisel. Selles pole midagi halba. Iga organisatsioon peab olema võimeline ka sisemiselt ise puhastuma, aga mitte arvama, et iga kord on tegemist mingisuguse pahatahtliku rünnakuga väljastpoolt. Aitäh!

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Palun, Kalle Laanet!

Kalle Laanet
Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid, head külalised! Ma alustan sealt poolt, et kui kolleeg Tarmo ütles, et mis mõte on sellel komisjonil, siis demokraatlikus riigis ongi arvamuste paljusus. Aga jalutades mööda Eestimaad ja suheldes inimestega, siis väga paljudel puhkudel küsivad inimesed, et mis mõte on Riigikogul? Aga Riigikogu ikka toimib edasi. Nii et selles mõttes on väga selge, et demokraatliku riigi väärtus ongi arvamuste eripära. Aga kui Andres rääkis siin ees üsna põhjalikult, miks selle komisjoni üldse peaks looma, siis ma tahan peatuda veel ühel aspektil, et Riigikogu liikmete tegevus ei pea olema mitte seaduslik ja eetiline, vaid ta peab ka näima eetilisena. Ja kuna täna on küsimusi üsna palju üleval, mis on tekkinud selle skandaaliga seoses, siis nendele küsimustele vastuste saamiseks ongi seda komisjoni vaja. Ja mulle tundub, et Tarmo Leinatammel on rohkemat informatsiooni, mis selle skandaaliga seotud on ja ta on kindlasti nõus seda jagama selle komisjoniga. Nii et ma väga loodan, et me kohtume Tarmoga juba seal. Aitäh!

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Palun, Peep Aru!

Peep Aru
Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Mulle kooliajal meeldis selline õpetajate lause, et tark ei ole mitte see, kes kõike teab, vaid oskab õige koha pealt vaadata. Ja vahepeal ma vaatasin ja püüan nüüd oma sõnavõtu käigus anda teile ammendava vastuse nendele kahtlustele, mis siin vahepeal kerkisid.
Esiteks, komisjoni esimese istungi kutsub kokku Riigikogu esimees.
Teiseks, oli siin tähtaja juures küsimuste kaudu väikene tähelepanu juhtimine, et järsku ei ole tähtaeg piisav sellepärast, et aastaaruanded ei ole ettevõtetes valmis saanud. Nüüd loen Riigikogu kodu- ja töökorra seadust ja siin on § 22 komisjoni õigused ja lõige kaks ütleb selliselt: “Uurimiskomisjonil on õigus kutsuda komisjoni ette isikuid ning nõuda oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja dokumente. Kutsutu on kohustatud ilmuma, andma selgitusi ning vastama küsimustele. Komisjoni poolt nõutud andmed ja dokumendid tuleb esitada komisjoni määratud tähtpäevaks. § 23 “Uurimiskomisjoni töö takistamine” lõige 1: “Uurimiskomisjoni kutse peale mõjuva põhjuseta ilmumata jätmise, andmete või dokumentide esitamata jätmise või selgituste andmisest või küsimustele vastamisest keeldumise eest karistatakse kuni 300 trahviühiku suuruse rahatrahviga.”
Juhin veel tähelepanu, et ainukesed sellised karmid seadusepügalad on uurimiskomisjoni töö suhtes, teiste komisjonide puhul see nii ei ole. Aitäh!

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Kas on veel kõnesoove? Sulgen läbirääkimised, sest kõnesoove rohkem ei ole. Nüüd me vaatame läbi muudatusettepanekud.
Muudatusettepanek nr. 1, mille on teinud põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjon teeb ettepaneku arvestada täielikult.
Ja teine muudatusettepanek, mille on teinud põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjon teeb ettepaneku arvestada täielikult.
Juhtivkomisjoni ettepanek oli panna eelnõu lõpphääletusele ja see otsusena vastu võtta ja seetõttu me valmistume hääletamiseks.
Panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu 149 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Hääletustulmused

Aseesimees Laine Randjärv
Tulemusega poolt 84, vastu 1, erapooletuid 3, on eelnõu otsusena vastu võetud.

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA