Alaealiselt seksi ostmine muutus lõpuks kuriteoks

Riigikogu võttis läinud aasta lõpus vastu pikalt riiulitolmu kogunud uued karistusseadustiku sätted, mis kriminaliseerisid muu hulgas ka igasuguse seksuaalteenuse ostmise alaealistelt. Vastava seadusmuudatuse algatasid sotsiaaldemokraadid juba poolteist aastat tagasi, kuid poliitilise leiguse tõttu jäi see paremaid aegu ootama.Kahjuks juhtub praeguses poliitikas isegi maailmavaateliselt neutraalsete eelnõudega pahatihti nii, et koalitsioon ei raatsi opositsioonierakondadele “punkti anda” ja vajalikud asjad jäävad seadustamata. Selline suhtumine õigusloomesse on iseäranis kummastav, kui jutt käib laste ja noorte ärakasutamisest, mis ei tohiks mahtuda ühegi maailmavaate ääremaadele.

Sotsiaaldemokraatide ettepanek muuta alaealistelt seksi ostmine kuriteoks leidis väljundi meie õigusesse alles siis, kui Euroopa Liit oma direktiiviga Eestit selleks kohustas. Seetõttu kipubki vahel jääma mulje, et meie tulevik sõltub suuresti ka sellest, kas Euroopa Liit juhib tähelepanu meie üliliberaalse riigijuhtimise kitsaskohtadele.

Aga nüüd siis seadusest endast. Paljudele tuleb üllatusena, et niisugune kuriteoliik siiani Eestis üldse puudus. Meeldetuletuseks: seni oli Eestis kriminaalkorras karistatav igasugune täisealise seksuaalvahekord alla 14aastase isikuga. Ja seda olenemata asjaolust, kas tee vahekorrani oli sillutatud vabal tahtel või oli ajendiks mingi tasu. Kuigi enamikus meid ümbritsevates riikides oli seksi ostmine alaealistelt juba ammu kriminaalkuriteoks kuulutatud ja vaidlused käivad seal prostitutsiooni tuleviku üle, Eestis seda varem probleemina ei nähtud.

Samas on uuringutes jõutud tõdemusele, et valdav osa täisealistest Eesti prostituutidest hakkas seksiteenuseid pakkuma just alaealisena. Verinoorte kehamüüjate ja nende teenuse tarbijate täpne arv pole kunagi teada olnud. Aga on fakt, et sõltumata oma vaimsest arengutasemest ei hakka alaealine ilma kõrvalise mõjutuseta sellel rajal ise pioneeriks. Ikka leidub ühiskonnas jõmme, kes kasutavad ära laste ja noorte teadmatust, sotsiaalset ebaküpsust või rumalust ning teevad esimesena ettepaneku.

Kui noore taustaks on perekonna kehv toimetulek ja lootusetus, võib ahvatlus tasu saada kiirelt mõjuma hakata. Elu on näidanud, et selliste ahvatlustega kaasnevad ka muud probleemid, nagu sõltuvusainete tarvitamine läbielatu tuimestamiseks, vargused, materiaalne sõltuvus nn peremeestest ja oskamatus elus läbi lüüa.

Muidugi ei tasu prille roosaks värvida ja arvata, et uutest seadusesätetest üksi piisab. Teisalt mõjub nii mõnelegi perverdihakatisele enne rännakut elu tumedale poolele hoiatusena hirm karistuse ees. Seadus näeb tulenevalt alaealise vanusest ette ka karistuse erineva raskuse, mistõttu võib alla 14aastase ahvatleja jätta tabamise korral kuni viieks aastaks hüvasti igasuguse seksivõimalusega. “Kommionu”, kes ostab seksiteenust 14–17 aastaselt noorelt, saab karistada kuni kolmeaastase vangistusega.

Antud seaduse puhul tasub ära märkida, et ostetud seks ei eelda alati üksnes füüsilist kontakti ehk otsest vahekorda. Karistatavad on ka muu sugulise iseloomuga teod, mida tänapäeval võib teha ka näiteks virtuaalavarustes. Samuti ei pea tasuks olema alati raha, vaid see võib väljenduda ka mõnes muus hüves, näiteks kingituse või kas või kaupluse sooduskupongi andmises.

Igal juhul on väärt asi juba see, kui mõni seksiostja alaealistelt pilgu ära pöörab ning omavanustega lepib. Oluline on rõhutada, et vanuse kindlakstegemine on ahvatleja enda risk ning jutt, et „tundus vanem“ ei päästa teda karistusest.

Allikas: Virumaa Teataja, 05.06.2014

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA