Anvelt: patsiendi andmete avalikustamine arsti kaisteks oleks väär

Justiitsminister Andres Anvelti sõnul ei pea justiitsministeerium kohaseks patsientide delikaatsete isikuandmete kasutamist avalikus diskussioonis. Anvelti sõnul riivab delikaatsete isikuandmete avalikustamine ebaproportsionaalselt isiku õigust perekonna- ja eraelu puutumatusele. “Samuti oleks arstidel patsiendi terviseandmete kasutamisel eelis teadmiste ja professionaalsuse näol,” lisas Anvelt.

Justiitsminister jätkas, et arstidel on võimalik ennast laimavate patsientide eest kaitsta läbi erinevate õigusmeetmete. “Kriminaalmenetluse puhul on uurimisorganitel võimalik tutvuda patsiendi terviseandmetega ning kuulata mõlema poole tunnistusi, kuid lõplik otsus jääb ikka õigusemõistjale,” ütles Anvelt.

Meditsiiniuudised küsib homme, 13. mail ilmuvas paberlehes veel kolmelt erineva poliitilise erakonna ja erineva ameti esindajalt, kas tervishoiutöötajal peaks olema õigus ennast avaliku laimu eest ka avalikult kaitsta.

 

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA