Anvelt tegi ettepaneku dopingukuritegude eest karmimalt karistada

Riigikogu õiguskomisjoni liige Andres Anvelt tegi ettepaneku karmistada karistusi sportlastele dopingu andmise eest. Praegu karistatakse dopingule kallutamist vaid trahviga, Anvelti ettepanekul võib aga pidevat dopingu andmist ja alaealistele dopingu andmist karistada kuni kolmeaastase vangistusega.

Ka praegu on sportlasele ravimi dopingu eesmärgil andmine karistusseadustikus keelatud, aga see on lahendatud väga üldiselt ega ole eraldi välja toodud see, kas dopingu andmine on ühekordne või pidev tegevus, samuti pole dopingu andmine alaealisele karmimalt karistatud ja midagi pole öeldud juriidiliste isikute kohta.

Anvelti ettepaneku kohaselt karistataks juriidilist isikut trahviga, süstemaatilise dopingu andmise eest ja dopingu andmise eest alaealisele karistataks aga kuni kolmeaastase vanglakaristusega.

“Arvestades probleemi olulisust ja esilekerkimist on minu eesmärk igasuguste doktorite ja “keemikute” ohjeldamine, kes on leidnud endale mugava niši,” selgitas Anvelt.

Eesmärk on karistada just sportlase ümber tegutsevaid inimesi, kes korraldavad dopingu andmist, sest enamasti tuleb algatud dopingu kasutamiseks mitte sportlaselt endalt, vaid näiteks tema treenerilt või kelletki teiselt tema lähikonnas.

Õiguskomisjon menetleb praegu karistusseadustiku revisjoni, mille käigus arutatakse väga paljusid küsimusi konkurentsikuritegudest perevägivallani. Eelnõu on riigikogu saalis esimese lugemise läbinud, praegu saavad kõik esitada sellele parandusettepanekuid, mida väga usinalt ka tehakse.

Anvelti parandusettepanek on üks paljudest muudatusettepanekutest, mida õiguskomisjon hakkab mingil hetkel arutama. Anvelt lootis, et õiguskomisjon jõuab sel kevadel kõik parandusettepanekud läbi arutada ja uuendatud karistusseadustiku saab vastu võtta veel enne riigikogu suvepuhkust.

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA