Anvelt: Vaher, miks vägivaldsete surmade arv üha kasvab?

Sotsiaaldemokraatide nõudel tuleb siseminister Ken-Marti Vaheril riigikogu ees selgitada, mida kavatseb valitsus ette võtta, et järsult tõusnud vägivaldsete surmade arv taas vähenema hakkaks.

„Minister Vaher teatas aasta alul, et statistiliselt pole meie olukord hull, kuna aastate lõikes on vägivaldsete surmade osas toimunud langus. Kahjuks osutavad 2012. aasta esimesed kuud vägivaldsete surmade jätkuvale ja vägagi järsule kasvule. Nii kasvas võrreldes eelmise kahe aastaga liiklussurmade arv esimeses kvartalis 14-lt 21-le,“ ütles Andres Anvelt. „Suurt muret teeb ka narkosurmade ülikõrge arv, mida Eestis on aastas üle 120 ja mis on terves Euroopas kõige kehvem näitaja.“

Jätkuvalt kõrge on Anvelti sõnul ka tules hukkunud ja mõrvari käe läbi elu kaotanud inimeste arv. „Ohvrisurmade arvukuse kiire tõus viitab sellele, et siseturvalisuse tagamises esineb tõsiseid puudujääke ning eelmiste aastatega saavutatud näiline ja habras turvalisus on murenemas,“ lisas Anvelt.

Sotsiaaldemokraadid küsivad Vaherilt, kas ta on endiselt seisukohal, et vägivaldsete surmade osas pole mitme aasta lõikes ohtlikke arenguid toimunud. Samuti tuleb siseministril anda ülevaade tema valitsemisalas tehtud analüüside tulemustest ja siseministeeriumi edasistest sammudest. Arupärijaid huvitavad ka tulesurmad neis omavalitsustes, kuhu on planeeritud päästekomandode sulgemine.

„Mida olete ette võtnud, et leevendada politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti eelarvelisi pingeid seoses kütusehindade kiire kasvuga? Kui palju on eelarvevahendite nappus mõjutanud vägivaldsete surmade järsku tõusu?,“ seisab arupärimises.

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA