Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi vägivallaohvrite aitamiseks

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi, et toetada 50 000 euroga pere-, naiste- ja lastevastase vägivalla ohvrite abistamisega tegelevaid organisatsioone.

„Sellel aastal keskendume ohvrite aitamisele läbi ohvriabisüsteemi ja nendega tegelevate inimeste koolitamise. Vägivallaohvrite hulgas on kahjuks väga suur hulk neid, kellega see on juhtunud nende enda kodus,” ütles justiitsminister Andres Anvelt.

„Toetuse andmisega tahame vältida seda, et kord vägivalla ohvriks langenud inimesega ei juhtuks seda uuesti ja uuesti. Eriti oluline on see laste puhul, kuna uuringud tõestavad, et lapsepõlves kogetud vägivald mõjutab inimest terve elu – langedes vägivalla ohvriks ka täiskasvanuna või muutudes ise vägivaldseks,” lisas minister.

Toetust saab taotleda projektidele, mis on suunatud psühholoogilise nõustamisteenuse pakkujate täiendkoolituse vajaduse hindamisele ja korraldamisele; vägivallaohvrite aitamisega tegelevate spetsialistide võrgustikutöö edendamisele maakondades; ohvriabiteenust ja psühholoogilist nõustamisteenust pakkuvate spetsialistide töönõustamise vajaduse hindamisele ja läbiviimisele ning muudele seonduvatele tegevustele.

Samuti saab toetust taotleda lepituskokkuleppe kuuekuulise perioodi jooksul paarile või perele nõustamisteenuste tagamiseks. Näiteks individuaal- või pereteraapia pakkumiseks kõikidele pereliikmetele, et tagada vägivallast vaba suhtlemine ka pärast lepituskokkuleppe kontrollperioodi lõppu.

Konkursil võivad osaleda kõik Eestis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused. Toetuse fond on kokku 50 000 eurot.

Delfi.ee

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA