Justiitsministeerium plaanib koostada uue vägivalla vähendamise arengukava

Justiitsministeerium saatis teistele ministeeriumitele ja huvigruppidele ettepaneku koostada «Vägivalla vähendamise arengukava 2015–2020» ning ootab arvamusi käsitletavate teemade osas.

«Vägivald on ühiskondlik probleem, mis põhjustab negatiivseid tagajärgi nii ohvrile kui tema lähedastele. Vägivallast põhjustatud kannatused ja vigastused tekitavad suurt kahju ka ühiskonnale suurenenud ravikulude, vähenenud töövõime ja madalama elukvaliteedi arvelt. Näiteks Soomes on välja arvutatud, et perevägivald põhjustab igal aastal maksumaksjale läbi riigieelarve ca 91 miljoni euro suuruse kulu,» ütles justiitsminister Andres Anvelt.

Uuringud näitavad, et vägivald kipub korduma ja vägivallaringist välja pääseda on keeruline. «Lapsed, kes satuvad vägivalla ohvriks või selle pealtnägijaks, puutuvad suurema tõenäosusega vägivallaga kokku ka täiskasvanueas. Sestap tuleb ühiskonna tolerantsust vägivalla suhtes vähendada ja tegutseda enne, kui vägivaldne käitumine jõuab avalduda. Vägivalla ilmsikstulekul peab tagama, et kiirelt reageeritakse nii haridus-, sotsiaal-, tervishoiu- kui kriminaaljustiitssüsteemis,» lisas Anvelt.

Riigikogus heaks kiidetud kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018 näevad ühe prioriteetse valdkonnana ette isikuvastaste kuritegude ennetamise, tuues välja vajaduse tegeleda ennekõike lapsohvritega kuritegudega ja perevägivallaga, teatas justiitsministeerium. Koostatavas arengukavas plaanitaksegi põhitähelepanu pöörata laste vägivallale, pere- ja naistevastasele vägivallale ning inimkaubandusele.

Justiitsministeerium ootab tagasisidet hiljemalt 13. juuniks e-posti aadressil kaire.tamm@just.ee. Ühtlasi palub ministeerium nimetada ettepaneku saajatel oma esindaja arengukava koostamise töörühma.

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA