Justiitsministeerium valmistab ette ühinguõiguse korrastamist

Justiitsministeerium alustab ühinguõiguse korrastamise ettevalmistamist ja ootab teistelt ministeeriumitelt ning huvigruppidelt ettepanekuid selle kaasajastamiseks.

“Oodatud on ettepanekud ja arvamused selle kohta, kuidas muuta Eesti atraktiivseks idufirmade asutamisriigiks, kas ja millised vahendid on vajalikud ühingutele piiriülese mobiilsuse tagamiseks ja kas kehtivad kapitali kaitse süsteemid vajavad uuendamist,” ütles justiitsminister Andres Anvelt.

Samuti ootab ministeerium arvamusi selle kohta, millised probleemid esinevad ühingute organite koosolekute kokkukutsumisel ja läbiviimisel ning reorganiseerimisel ja lõpetamisel ning kas vähemus- ja enamusosaluse omajate õigused vajavad senisest paremat tasakaalustamist. Lisaks küsib justiitsministeerium, kas ja kuidas tuleks Eesti ühinguõiguslikku regulatsiooni muuta senisest süstemaatilisemaks ja õigusselgemaks.

Ühinguõiguse revisjoni ettevalmistav tegevus koosneb eelkõige kodifitseerimise vajalikkuse ja ulatuse hindamisest, analüüsist ühinguõiguse revisjoni käigus käsitlemist vajavate teemade kohta ning sellest lähtuvalt kodifitseerimise lähteülesande koostamisest.

Arvamusi ja ettepanekuid märksõnaga “Ühinguõiguse kodifitseerimine” ootab justiitsministeerium 20. juuniks e-posti aadressil KODIFuhinguoigus@just.ee.

Siiani läbi viidud kodifitseerimisprojektide kohta saab teavet justiitsministeeriumi kodulehel.

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA