Michal ja Vaher toetavad alaealistelt seksi ostmise kriminaliseerimist

Justiitsminister Kristen Michal ja siseminister Ken-Marti Vaher toetavad sotsiaaldemokraatide algatust kriminaliseerida alaealistelt seksi ostmine.

Sotsiaaldemokraadid algatasid aprilli alguse seaduseelnõu, millega soovisid mitmete naaberriikide, nagu Soome, Rootsi ja Leedu eeskujul kriminaliseerida seksi ostmine alaealistelt.

“Erinevad uuringud ja ekspertide arvamused osutavad, et suur osa prostitutsiooniga tegelevatest täiskasvanutest on asunud oma keha müüma juba alaealiselt, mistõttu on oluline vähendada nõudlust sellise tegevuse suhtes,” märkis eelnõu autor Andres Anvelt.

Michal märkis sotside eelnõu kohta kirjutatud kommentaaris, et toetab põhimõtteliselt seda algatust. Sarnase nõude esitab Michali sõnul ka üks Euroopa Liidu direktiiv, mille Eesti peab järgmise aasta lõpuks üle võtma.

Michal tegi valitsusele ettepaneku põhimõtet ja eelnõu toetada. Samuti tegi ta ettepaneku riigikogu õiguskomisjonile, et eelnõu ja selle põhimõtteid menetletaks koos justiitsministeeriumis ettevalmistatava eelnõuga, et tagada teema laiem käsitlus ning tõhusam võitlus laste seksuaalse ärakasutamise vastu.

Eelnõu toetas ka siseministeerium, soovitades samuti kaaluda eelnõu ühendamist Euroopa Liidu direktiivi ülevõtmise eelnõuga.

Allikas: Delfi

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA