Ministeeriumid soovivad välja arendada riskilaste ja -noorte valdkondadeülest tugisüsteemi

Täna Radisson Blu Hotel Olümpias toimuval seminaril tutvustatakse laste, noorte ja peredega tegelevatele spetsialistidele ja huvirühmade esindajatele „Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamise“ projekti lähtealuste dokumenti ning arutatakse edasisi tegevusi. Ürituse avab justiitsminister Andres Anvelt.

Sotsiaalministri Helmen Kütti sõnul on laste ja perede heaolu tagamine üks tähtsamaid ülesandeid, sest sellest oleneb meie kõigi tulevik ja toimetulek. “Laste ja noorte probleemidega tegelevate eri valdkondade spetsialistide sujuv koostöö, ühtne tegutsemine ja kiire infovahetus vähendaksid tegevuste dubleerimist ning võimaldaksid aega ja ressurssi tulemuslikumalt kasutada, et tagada lastele ja nende peredele tõhusam riigipoolne abi,” rõhutas Kütt tugisüsteemi väljaarendamise olulisust.

Justiitsminister Andres Anvelti sõnul on kuritegevuse ja ohvriks langemise puhul olulisel kohal ennetamine. „Riskilapsi peab aitama enne, kui nad jõuavad kuritegeliku käitumise tõttu kriminaalmenetluse raames politseisse või prokuratuuri. Tugisüsteem võiks õigeaegsel tegutsemisel ära hoida laste väärkohtlemise ning hooletusse jätmise. Samuti on oluline tagada, et ohvriks langenud laps saab õigel ajal vajalikku abi,“ lisas justiitsminister.

Täna toimuval üritusel tutvustatakse tugisüsteemi lähtealuste dokumenti ning arutatakse üheskoos edasisi tegevusi sotsiaal-, haridus-, õiguskaitse ja teiste valdkondade omavahelise koostöö parandamiseks. Laste õiguste rahvusvaheline ekspert ja UNICEF-i konsultant Alejandro Morlachetti räägib lastekaitsesüsteemide koordinatsioonimehhanismidest erinevate riikide näitel ning Tromsø ülikooli professor Willy-Tore Morch kõneleb Norra kogemustest.

Eri valdkondade ülese tugisüsteemi väljaarendamise lähtealuste väljatöötamine on osa sotsiaalministeeriumi ja justiitsministeeriumi ühisprojektist, mille eesmärk on vähendada lapsi ja noori mõjutavaid riske ning parandada nende heaolu. Tugisüsteemi lähtealuste koostamist nõustasid lisaks haridus- ja teadusministeeriumi ning siseministeeriumi spetsialistid, projekti doonorpartneri Norra laste-, noorte- ja pereasjade direktoraadi ekspert ning Tallinna Tehnikaülikooli ja õiguskantsleri kantselei esindajad. Lähtealuste dokumendi ja selle lühikokkuvõtte leaib aadressilt www.sm.ee/tegevus/lapsed-ja-pere/valdkondadeulene-tugisusteem.html

Projekti „Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamine“ rahastatakse Euroopa majanduspiirkonna (EMP) programmist „Riskilapsed ja -noored“.

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA