Minust

Andres Anvelti elulugu

Aastatepikkune politseitöö Eestis ja piiri taga on mulle õpetanud, et oma sõnade eest tuleb alati vastutada ning esikohale tuleb tõsta inimene, nii rõõmus kui mures. See on mu moto ka poliitikas, kus olen sotsiaaldemokraatide ridades aktiivselt tegutsenud aastast 2009, algul Tallinna linnavolikogu liikme, aastatel 2011–2014 Riigikogu liikmena. Pean oluliseks ausust ja kodumaa-armastust; seda, et vägivallal pole õigustust, et korruptsioon on vargus meie kõigi tagant ja et ühiskond on sama tugev kui tema nõrgim lüli. Minu hobideks on igasugune tervisesport, hea saun, filmikunst ja kirjandus nii lugeja kui ka kirjutajana.

Sünniaeg: 30.09.1969
Sugu: mees
Perekonnaseis: abielus
Lapsi: 1 laps
Elukoht: Tallinn
E-post: andresanvelt@hotmail.com
Blogi: www.andresanvelt.com

 

HARIDUS

2003 – Tallinna Tehnikaülikool, haldusjuhtimise magister (MPA)
magistritöö: Keskkriminaalpolitsei organisatsioonilise ülesehituse ja juhtimismudeli väljatöötamine hinne: suurepärane

2000 – Tartu Ülikool, õigusteaduste bakalaureus, (BALaw) (võrdsustatud magistriga)
bakalaureusetöö: Organiseeritud kuritegevus kui reaalne negatiivne võim Eestis, hinne: suurepärane

1989 – Tallinna Miilitsa Erikeskkool, kesk-eriastme jurist; lõpetatud kiitusega

1987 – Tallinna 21. Keskkool, süvendatud inglise keel, lisaharidus: 3. kategooria helitehnik

 

TÄIENDKOOLITUS (olulisemad)

2007 – Kaitseväe Võru Lahingukool. reservrühmaülemate baaskursus
2007 – Kaitseministeerium, Kõrgemad Riigikaitse Kursused
2002 – FBI, Õiguskaitse muutuvas maailmas Õiguskaitse töö ümberkorraldamine terroriohtlikus keskkonnas (Tallinn)
2001 – E-Quality Leadership, Richard Wells – Leadership and Management (Pärnu)
2000 – FBI Akadeemia, pommitehnika ja terrorismi vastane võitlus (Quantico, USA)
2000 – Politseiamet, alarmsõiduki juhtimine (Tallinn)
1999 – Euroopa komisjoni Falcone programm – Politseiagentide ja varioperatsioonide korraldamine võitluses organiseeritud kuritegevusega, (Madriid, Hispaania)
1999 – FBI Akadeemia, õiguskaitse juhtimise 11-nädalased kursused (Quantico, USA)
1999 – University of Virginia, 15-semester hours, Criminal Justice Education (Quantico, USA)
1999 – DEA Academy, Contemporary Issues in Drug Law Enforcement, (Quantico, USA)
1994 – FBI Akadeemia, Eeluurimise tehnika (Tallinn)
1995 – FBI Academy, Organiseeritud kuritegevus ja finantsuurimine (Läti)
1995 – SWEDINT, rahvusvaheline õiguskaitse kriisipiirkondades (Rootsi ja ÜRO Civpol)
1994 – Šoti politsei, keeleõpe (Glasgow, Suurbritannia)
1993 – Rootsi politseiülikool, Ülekuulamise taktika ja tehnika (Rootsi)

 

TÖÖKOGEMUS

04.2015 – XIII Riigikogu koosseisu liige; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees

03.2014–04.2015 Eesti Vabariigi Justiitsminister

04.2011 – 03.2015 XII Riigikogu koosseisu liige; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon
03.2014 – Riigikogu korruptsioonivaste erikomisjoni esimees

02.2007–04.2011 Eesti Kaitseväe juhataja nõunik
Osalemine mitmete õigusaktide, kontseptsioonide väljatöötamisel ja NATO rahvusvaheliste töögruppide töös, Kaitseväe korralduse seaduse rakendamise projektijuht; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja Kaitseväe Võru Lahingukooli ühendamise töögrupi juht

12.2003–06.2006 Sisekaitseakadeemia Politseikolledži direktor
Politsei erialase väljaõppe korraldamine, administreerimine, eelarvestamine. Nimetatud ajaperioodil juhtisin politseihariduse reformi töögruppi, mille ülesandeks oli üleminek kompetentsipõhisele õppele ja 2+2 õppesüsteemile. Töötati välja ja juurutati Eestis ainulaadne kompetentsipõhine kesk-eri- ja kõrghariduse õppekava. CEPOL-i (Euroopa politseikolledži) juhatuse liikmena ja minu eestvedamisel viidi esmakordselt läbi mitu kõrgetasemelist üle-euroopalist koolitust-seminari.

07.2000–04.2002 Keskkriminaalpolitsei asedirektor
04.2002–09.2003 Keskkriminaalpolitsei direktor
Asutuse operatiivne, finantsiline ja administratiivne juhtimine, siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö organiseerimine, suhtlemine pressiga. Nimetatud ajaperioodil viidi lõpuni Keskkriminaalpolitsei töökorralduse reform, ühendati jälitus- ja uurimismenetlus, viidi läbi ühinemine Europoliga, moodustati analüüsi- ja IT kuritegevuse üksused. Spetsialiseeruti raskete ja organiseeritud kuritegevusega seotud kuritegude edukale uurimisele, milleks juurutati mitmeid maailmas eesrindlikke tehnoloogiaid. Keskkriminaalpolitsei sai sellel ajaperioodil esmakordselt ülimalt moodsad uued hooned ja maailma tasemel tipptehnoloogia.

01.1993 – 07.2000 Keskkriminaalpolitsei valdkonna/osakonna juht
Erinevate osakondade, projektide, valdkondade juhtimine

09.1987 – 06.1993 Kriminaalpolitsei inspektor
Jälitustegevus, kriminaalasjade uurimine ja analüüs

 

TÖISED LISAKOGEMUSED

28.02.2005–24.08.2005 Jordaania Rahvusvahelise Politseitreeningkeskuse instruktor, Eesti kontingenti juht

12.2003–06.2006 Euroopa Politseikolledži (CEPOL) juhatuse liige

2003–2005 Ajakirja Politsei toimetuskollegiumi liige
Osavõtt mitmete õigus- ja korrakaitseliste koolituste korraldamisest, millest eriti märkimist väärib 25. rahvusvaheline FBI National Academy Associates täiendkoolituse konverents Eestis 2007. aasta septembris.

2009–2011 Tallinna Linnavolikogu liige, sh alates 2010 linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimees ja revisjonikomisjoni liige

 

KEELED

Minu emakeel on eesti keel. Valdan nii suuliselt kui ka kirjalikult suurepäraselt vene ja inglise keelt, saan küllaldaselt aru ka soome keelest, ehkki ise selles keeles väga ei kirjuta ega räägi.

 

KUULUVUS ÜHENDUSTESSE JA ORGANISATSIOONIDESSE 

1999 FBI National Academy Associates – liige
2007 Eesti Reservohvitseride Kogu – liige
2009 Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond – liige
2010 Loomakaitse selts – asutajaliige

 

TEENETEMÄRGID

Riiklikud:
Kotkaristi hõberist (2003)

Ametkondlikud:
Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist (2009)
Teeneterist “15 aastat Eesti Politseid” (2006)
Kaitseliidu teenetemedal (2003)
Teeneterist “10 aastat Eesti Politseid” (2001)
Politsei teeneterist (1998)

 

PUBLITSISTIKA

Artiklid
2000 – TÜ ajakirjas “Juridica” “Organiseeritud kuritegevus”
2001 – SKA kirjastus, õppematerjal “Organiseeritud kuritegevus”
Peale eelpooltoodu mitmeid päevateemalisi artikleid ja arvamusi erinevates Eesti ajalehtedes ja ajakirjades. (vt. isiklikku blogi)

Kirjastamine
2007 – romaan „Punane elavhõbe“ (tõlge vene keelde „Krasnaja rtut“, 2009)
2009 – filmistsenaarium romaanile „Punane elavhõbe“
2010 – romaan „Direktor. Ühe turu erastamise lugu.“
2010 – filmistsenaariumi „Põgenemine. Lõputu teekond vabadusse“ autor

Lisategevus
1988 – helioperaatori assistent mängufilmis “Õnnelind flamingo”
2003 – filmi “Täna öösel me ei maga” konsultant
2004 – 2005 filmi “Kõrini” konsultant

 

HOBID

tervisesport, sukeldumine (Padi OWD), ekstreemmatkad, ilukirjandus
nt. Kililmanjaro tpi vallutamine nov 2005 (5895m)

Мирная
жизнь
Андреса Анвельта

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA