Õiguskantsler peab hindama moraalse kahju hüvitamise korda

Riigikogulane Andres Anvelt esitas õiguskantslerile arupärimise, kas moraalse kahju hüvitamise kord vastab põhiseadusele.

Oktoobris kirjutas Eesti Ekspress, kuidas mitme traagilise tagajärjega kuriteo süüdlased on pääsenud hukkunute omastele moraalse kahju hüvitamisest. Võlaõigusseadus (VõS) lubab moraalse kahju hüvitada vaid erandlikel asjaoludel. Näiteks, kui inimene näeb pealt pereliikme mõrva. Hiljuti puhus teemale uue elu sisse ETV saade “Pealtnägija”. Saatelõigust ajendatuna saatis Anvelt Indrek Tederile kirja, kus juhib tähelepanu VõSi võimalikule vastuolule põhiseadusega.

Anvelt kirjutas, et põhiseaduse järgi on igaühel õigus, et talle hüvitataks moraalne ja materiaalne kahju, mis on õigusvastaselt tekitatud. Seadusega pole võimalik kehtestada tingimusi ega kuidagi sekkuda selle õiguse realiseerimisse, kui selleks ei anna otseselt volitust põhiseadus ise. Ta lisab: “VõS seevastu kehtestab põhiõigusele väga laia tõlgendamisvõimaluse ja ebaproportsionaalse tingimusliku piirangu.”

Anvelt palub õiguskantsleril võtta seisukoht, kas VõS § 134 lõige 3 on põhiseadusega vastuolus, ning küsib, kas õiguskantsler teeb ettepaneku vastuolu kõrvaldamiseks.

Allikas: EE

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA