Kas kindlalt edasi ääremaastumise suunas?

Viimased nädalad on tekitanud tõsise kahtluse, et Reformierakonnal pole mingit tahtmist tegeleda madalapalgaliste toimetuleku suurendamise, majanduskasvu edendamise ja ääremaastumise leevendamisega. Või enamgi veel - ehk on ses erakonnas uue ja vana poliitika vaheline hõõrumine muutunud nii talumatuks, et peaministrist on saanud oma vanemate kolleegide pantvang. Read the rest of this entry »

Kiirlaenuäri pidupäevad saavad läbi

1. juuli 2015 on kuupäev, mis on iga laenuhai kalendris märgitud mustalt, sest siis on laeta liigkasuvõtmise pidupäevad läbi. Nimelt astuvad 1. juulil jõusse seadusemuudatused, mis puudutavad laenudega kaasnevaid üüratuid makseid ja mida kõiki kokku nimetatakse krediidi kulukuse määraks. Siia alla lähevad peale tavapärase intressi näiteks ka lepingutasud, mõningatel juhtudel veel ka kindlustustasud ehk kõik see, mis on seotud laenu kasutamisega. Read the rest of this entry »

Andres Anvelt: Trahvida, aga õiglaselt

Valitsus kavatseb tõsta väärteotrahvide päevamäärasid 2,5 korda, praeguse 4 euro asemel 10 euroni. On see samm õige või vale? Kas see täidab eesmärki? Read the rest of this entry »

Õiglased trahvid muudavad karistused inimnäolisemaks

Sotsiaalses õigusriigis tuleb trahve määrates käsitleda rikkamate ja vaesemate inimeste väärtegusid õiges proportsioonis. Et trahvid mõjuksid kõigile samamoodi, tutvustan siinkohal inimnäolise trahvi mõistet, mida on edukalt rakendatud mujalgi Euroopas. Read the rest of this entry »

Seisan tugeva, turvalise ja vägivallatu Eesti eest!

Vaata Delfi/EPLi Riigikogu valimisklippi, kus end tutvustab kandidaat nr 838 – ehk mina.

Eesti sisekaitse vajab ise kaitset

Ehkki Eesti panustab enam kui varem tublisti riigikaitsesse ning viimase aastaga oleme sotsiaalkaitses lõpuks ometi pööranud näo inimvara toetava poliitika suunas, siis sisekaitse kiratseb endiselt. Ilma selleta on tugev riik illusioon. Read the rest of this entry »

Selged sammud Eesti siseturvalisuse päästmiseks

Eesti siseturvalisuse valdkond vajab koomasarnasest olekust väljatulekuks viivitamatult hapnikku. Sotsiaaldemokraadid on veendunud, et lahendus peitub tuntavas palgatõusus, dubleerivate otsustasandite kaotamises, dubleerivate tegevuste kaotamises menetluses ning menetluse digitaliseerimises - seda kõike hiljemalt aastaks 2018. Read the rest of this entry »

Meie turvalisus algab kodust ehk vägivallatu elu nimel!

Viimastel kuudel on avalikkuse ette jõudnud üha enam lugusid jõhkratest vägivallajuhtumitest kodus. Hea, kui oma loo on rääkinud aastaid vägivallatseja küüsis vaevelnu. Hoopis kurvem, kui sellised paljastused jõuavad „kaitsvate koduseinte“ vahelt välja pöördumatult hilja või kui mahajääjaid jääb painama ennast süüdistav „ma oleks pidanud seda ju aimama…“ Perevägivallajuhtumite järsk tõus peegeldub ka viimase viie aasta statistikas. Ja see ei anna tunnistust meid haaranud vägivallalainest. See näitab, et õhus on ammu oodatud muutused. Read the rest of this entry »

Kiirlaenu-Eldorado aeg saab viimaks otsa

Ehkki laenud ja laenamine on meie igapäevaelu lahutamatu osa ning ka laenuraha saamine pole iial hõlpsam olnud, kipub enamik kiirlaenudest tekkiva võlakoorma all ägajaile näpuga näitama: ise süüdi! Paraku ei anta sageli aru, et protsessi sekkumata ja hõlplaenajate omavoli ohjamata tõmbub silmus kogu ühiskonna ümber koomale. Heameel on selle üle, et tänaseks on mitu tubli sammu astutud ning kaks eelnõud seaduseks saamas. Read the rest of this entry »

Avaliku korra üle otsustagu kodanikud ise

Viimastel päevadel on mitu Eesti kohalikku omavalitsust eesotsas Tallinna linnavalitsusega teinud ilmselgest poliitilisest omakasust ajendatud avaldusi, mille kohaselt võiks seaduste tõlgendamisel lähtuda poliitilisest suvast. Justiitsministrina pean sellist suhtumist ja püüet koguda seadusandluse toel poliitilist profiiti õigusriigile sobimatuks. Read the rest of this entry »
SDE
SOTSIAALMEEDIA