Peaminister saab õiguse paindlikult ministrikohti luua

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Vabariigi Valitsuse seaduse muudatused, mis võimaldavad paindlikumalt luua ministrikohti vastavalt ühiskonna vajadustele. Eelnõu järgi pole ministrite loetelu enam seadusega määratud, vaid peaministril on võimalik määrata ministrid tegelema just nende valdkondadega, mis vajavad rohkem tähelepanu.

Seaduseelnõu peamine eesmärk on valitsemiskorralduse muutmine nii, et oleks võimalik kiiremini kohaneda muutuva ühiskondliku, poliitilise ja majandusliku olukorraga ning pakkuda võimalust suuremaks koostööks erinevate poliitikavaldkondade vahel.

«Vabariigi Valitsuse korraldus on siiani olnud väga jäik. Olenemata muutustest näiteks majanduskeskkonnas, sotsiaalvaldkonnas või muus valdkonnas on senine korraldus jätnud vähe võimalusi riigijuhtimist kohandada,» ütles justiitsminister Andres Anvelt.

Valitsuse heakskiidu saanud lahendus annab peaministrile valitsuse moodustamisel laiemad võimalused, mis tähendab, et ühes ministeeriumis võib olla mitu ministrit, kes on ministeeriumite ja valdkondade juhtimisel võrdsed. Näiteks võib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis olla kaks ministrit, kellest üks vastutab taristute ja teine ettevõtluse eest.

Ministeeriume eelnõuga juurde ei looda.

Peaminister esitab valitsuse moodustamisel presidendile ettepaneku, kus on välja toodud ministrite loetelu koos nende ametinimetustega. Samas ametis oleva valitsuse volitused ei lõppe – muutuda võivad ainult ministrite ametinimetused ja nende pädevused. Tulevase ministri ametinimetus peab viitama tema pädevustele ja vastusvaldkonnale. See peaks tagama, et ka väljapoole on selgelt nähtav, mis laadi ülesannetega minister tegeleda võib.

«Lisaks kaotatakse eelnõuga ära abiministri ametikoht, kuna selle järgi puudub vajadus ja nende ülesanded ning koht ministeeriumites olid praktikas üsna segased. Abiministri ülesandeid täidavad praegu ministeeriumites sisuliselt ministri nõunikud,» ütles Anvelt.

Eelnõu on samm OECD 2011. aasta riigivalitsemise raportis Eestile soovitatud valitsemise paindlikkust suurendava regulatsiooni suunas.

POSTIMEES.ee

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA