Sotside karavan läheb edasi

Mõni päev tagasi õnnestus lugeda Õhtulehest Kaspar Näfi «suurepärast analüüsi». Kommentaaris oli juttu sotsiaaldemokraatide «sisutühjast» ja strateegiata valimiskampaaniast, kus tegutsevat tagatoa peibutuspardid.

Professor Marju Lauristin töötab juba aastaid Tartu linnavolikogu liikmena, mistõttu on tema nimetamine peibutuspardiks viisakalt öeldes laim. Sõnum «uus algus» ei ole mitte ühe teise erakonna «plats puhtaks» üleskutse ega eelda kogenud inimeste väljajätmist poliitika tegemise juurest.

Siinkirjutajat süüdistati, et ta lubas tegutseda koos inimestega, aga esitas ikkagi avalikkusele varivalitsust ja seega sõi oma sõnu. Me näeme kaasavas valitsemismudelis mitte segasummasuvilat, vaid selgeid protseduure koostööks inimestega ja erinevate kodanikuühendustega.

Halduskogudele rohkem võimu Valgustan, mis on sotsiaaldemokraatide jaoks kaasav linnajuhtimine. Soovime anda Tallinna linnaosade halduskogudele sisulise sõnaõiguse kohaliku elu korraldamisel. Siia alla käivad eelarvega seotud küsimused, planeeringute kooskõlastamine koos vetoõigusega ja linnaosavanema kinnitamine. Tahame rakendada kaasava eelarvestamise põhimõtteid, kus linnaosa või linnakodanike otsustada on, mida kohalikest investeeringutest olulisemaks pidada. Kas see on linnajuhtimise «olematu» strateegia, milles meid süüdistatakse?

Kõige tipuks üllatas mind arvamus, et me varivalitsuse tutvustamisega näitasime soovi saada ainuvalitsejaks. Igasugune võim demokraatlikus ühiskonnas eeldab kokkuleppeid. Pealiskaudsusest räägib samuti valeväide, et Anvelt esitles seitset ja mitte 15 varivalitsuse liiget.

Anvelt Mikseri vastu Nüüd siis fantaasiakonflikti juurde Anvelt versus Mikser ehk kes peibutab ja kes mitte. Esiteks on siinkirjutaja erakonna piirkonna poolt kinnitatud linnapeakandidaat, kes juhib Tallinna valimiskampaaniat ja on valmis võtma linnapea vastutust ehk siis vajadusel lahkuma riigikogust. Tallinnas ei valita linnapead otse, vaid linnaosapõhiselt erakondi, valimisliite ja üksikkandidaate, mistõttu valimisringkondades antav mandaat jaotub ümber valimisringkonnas kandideeriva erakonna nimekirja sees. Teiseks, Anvelt ja Mikser ei võistle, kuna kandideerivad erinevates linnaosades. Kolmandaks, Mikseri otsus kandideerida tulenes just vajadusest toetada meie uusi, kohalikku poliitikasse sisenevaid poliitikuid ja aidata neid meie ideede tutvustamisel.

Analüütiku poolt läbikukkunuks tembeldatud sotsiaaldemokraatide 2011. aasta riigikogu valimiskampaania suurendas võrreldes eelmiste valimistega ühiskonnas usaldust meie vastu kaks korda. Nii et jõudu haukumisel, sotsiaaldemokraatlik karavan jätkab oma reisi.

Õhtuleht

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA