Ümarlaua arutelu: intellektuaalomandi õiguste kaitse toetab innovatsiooni ja äritegevust

Ameerika Kaubandus-Tööstuskoja korraldatud eilsel intellektuaalomandi ümarlaual rõhutati, et intellektuaalomandi õiguste kaitse toetab innovatsiooni ja äritegevust. Aruteludest nähtus, et intellektuaalomand puudutab kõiki eluvaldkondi, kuid ei ole alati piisavalt teadvustatud.

Minister Andres Anvelt rõhutas, et olles ise samuti autor, on ta kogenud intellektuaalomandi vargust ning teab seetõttu väga hästi, mida tähendab, kui looja õigusi intellektuaalse omandi vargusega riivatakse. „Seaduseloojatena peame vaatama seda teemat laiemalt, oleme viimase 20 aastaga selles valdkonnas palju teinud ja kuigi meie olukord on parem kui teistes Balti riikides, on meil veel palju teha, et jõuda järele meie põhjanaabritele,“ ütles minister Anvelt.

Ümarlaual selgus, et järjest rohkem on tarvis panustada seaduste ajakohastamisse kaitsmaks inimesi, kelle loomingut, sh programme ja kaubamärke igapäevaselt tarbitakse. Arvestades investeeringute suurust loomingusse ja kaubamärkidesse, vajavad ettevõtted senisest suuremat kindlustunnet ja kaitset nende väärtuste kasutamisel. Ümarlaual arutati ka toodete võltsingutega seotud ohtusid ning vajadust pöörata rohkem tähelepanu nende avastamisele.

Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm nõustus, et toodete võltsingud on intellektuaalomandi tõsine rikkumine, mis vajab tähelepanu. Hetkeolukorda kirjeldades tõi Helm välja, et valdkonna prioritiseerimiseks tuleb teha koostööd nii avaliku kui ka erasektoriga. Intellektuaalne omand on iga ettevõtte lahutamatu osa ning äärmiselt oluline kiirendamaks innovatsiooni ja kasvu äritegevuses. „Kaubamärkide kaitsmise tähtsus on majandusmudelis eluliselt oluline. Kõik sammud kaubamärkide kasutamise piiramiseks on tõsine sekkumine kaubamärgi omanike õigustesse, see rikub kaubamärkide funktsiooni vabas ja edukas majandustegevuses. Debatt selle ümber, kuidas osad Euroopa Liidu liikmesriigid võivad üritada piirata kaubamärkide kasutamist, näiteks tubakatoodetel selgelt eristatava kaubamärgi piiramise või keelamise mõtted, on ohuks ka teistele sektoritele ning seda ideed ei tohiks aktsepteerida,“ ütles Åsa Krook, intellektuaalomandi valdkonna jurist Soomest.

„Mistahes pretsedenti, mis piirab intellektuaalomandi õigusi ühes sektoris, on võimalik kasutada kehtestamaks piiranguid teistes legaalsetes kaubandusvaldkondades, näiteks ebatervislikeks peetud toodete puhul nagu karastusjoogid, kiirsöök, maiustused vms,“ rõhutas ümarlaua korraldaja, Ameerika Kaubandus-Tööstuskoja tegevdirektor Daria Sivovol.

„Näeme otsest seost tarkvara piraatluse ja küberkuritegevuse vahel. Enamusel piraattarkvarast on juba viirused, mis omakorda toob kaasa mitmeid probleeme, alustades identiteedivargustega ja lõpetades riikide IT-süsteemide ründamisega. See on väga murettekitav areng, eriti arvestades asjaoluga, et mõnedes meie naaberriikides on piraattarkvara väga levinud (60-80%),“ ütles Microsofti esindaja Martynas Bieliunas.

Paneeldiskussioonis osalesid poliitikakujundajad justiitsminister Andres Anvelt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Taavi Kotka, Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm ning ettevõtete esindajatest Microsoft Balticu piraatlusvastase üksuse juht Martynas Bieliūnas, Estonian Piano omanik Indrek Laul ja Soome intellektuaalomandi valdkonna jurist Åsa Krook. Ümarlaua arutelu avas Ameerika suursaadik Jeff Levine. Paneeldiskussiooni modereeris intellektuaalomandi jurist Silja Elunurm õigusbüroost Indela & Elunurm.

Ümarlauaga tähistati ülemaailmset intellektuaalomandi päeva, mis on sel laupäeval, 26. aprillil.

Pressiteade

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA