Väljavõte Riigikogu infotunni stenogrammist

XII RIIGIKOGU STENOGRAMM II ISTUNGJÄRK Kolmapäev, 14. september 2011, kell 13:00

Toimetatud

13:00 Infotund
1. Reservide konsolideerimine
2. Riigihanked
3. Vene Teater
4. Olukord päästeteenistuses
5. Euroala kriis
6. Kohalike omavalitsuste kohustustest
7. Haridus ja kultuur 2012. aasta riigieelarves

4. Olukord päästeteenistuses

Esimees Ene Ergma
Läheme edasi küsimusega kolleeg Andres Anveltilt peaminister Andrus Ansipile.

Andres Anvelt
Aitäh, proua eesistuja! Härra peaminister! Mina jätkan ikka päästevaldkonna teemat. Teie juhitud valitsuse rahanduspoliitika on vähemalt sõnades olnud suunatud majanduse elavdamisele ja soodsa investeerimiskliima loomisele. Aga üks edukas majanduspoliitiline tegur peaks kahtlemata olema ka turvaline ja ohutu keskkond. Kuidas läheb sellega kokku praegune olukord Päästeametis, kus mitukümmend kallist päästeautot on remondi- ja hoolderaha puudumise tõttu muutumas vanarauaks kuskil muruplatsil ning palgaraha nappuse tõttu pole peaaegu pooltel komandodest elupäästevõimekust? Siiamaani pole ma kuulnud teie juhitava valitsuse Päästeameti päästeplaanist. Siit minu küsimus: millal ja kuidas asub valitsus lahendama sellist lausa arengumaade tasemel päästevaldkonna olukorda?

Peaminister Andrus Ansip
Aitäh! Sealt, kus te lõpetasite, ma kohe alustan. Mina küll ei ole kuulnud, et arengumaades kulutataks 0,4% SKT-st päästeteenistusele või tuletõrjesüsteemi käigushoidmisele. Teades teie suhtumist Eesti riiki ja päästeteenistusse, printisin ma endale viimase Eurostati aruande päästeteenistuste rahastamise kohta Euroopa Liidus. Sellest selgub, et Eesti rahastab päästeteenistust samal tasemel Bulgaariaga. Me jagame oma 0,4%-ga SKT-st Euroopa Liidus esimest ja teist kohta. Seega, heita ette alarahastamist Riigikogule, teile, ei ole minu meelest põhjust, küll aga tuleb ilmselt ette heita vahendite kasutamise vähest efektiivsust. Te nimetasite, et paarkümmend ühikut päästetehnikat seisab, kuna hoolduseks ei ole raha. Mina lugesin suvel mingist online-portaalist, et koguni 150 ühikut tehnikat seisab lihtsalt sellepärast, et ei ole raha hoolduseks, ja paar päeva hiljem lugesin, et soetatakse veel x ühikut tehnikat juurde. Ma olen kuulnud, et kolm helikopterit, mis meil on soetatud, on korraga lennuvõimetud. Sõbrad! See on tõsine juhtimisprobleem, see on vahendite kasutamise efektiivsuse küsimus. Kui vahendeid kasutatakse selleks, et üha uusi ja uusi seadmeid soetada, aga samal ajal ei mõelda sellele, kust tulevad inimesed, kes hakkavad neid seadmeid kasutama, kust tulevad vahendid, selleks et sinna seadmesse kütust osta, siis on tegemist väga tõsiste juhtimisprobleemidega. Ma arvan, et need tuleb Päästeametis lahendada.

Esimees Ene Ergma
Palun, kolleeg Andres Anvelt, esimene täpsustav küsimus!

Andres Anvelt
Aitäh! Härra peaminister! Ma tahtsin küll küsida veel Päästeameti kohta, aga kuna mul on kaks võimalust küsida, siis ma kõigepealt küsin järgmist. Äkki te juhatate mind õigele teele ja vastate küsimusele, milline on Andres Anvelti suhtumine Eesti riiki.

Peaminister Andrus Ansip
Teie eelnevast küsimusest sai igaüks teha järelduse, et teie jaoks on Eesti riik midagi, mis asub allpool arengumaa arengutaset. Selle suhtumisega ma kategooriliselt nõus olla ei saa.

Esimees Ene Ergma
Palun, kolleeg Andres Anvelt, teine täpsustav küsimus!

Andres Anvelt
Aitäh, härra peaminister! Sain suunised edaspidiseks eluks. Aga kui te minu küsimust korralikult kuulasite, siis te teate, et ma ei rääkinud niivõrd rahast. Ma küsisin, millal ja kuidas asub valitsus olukorda lahendama. Te küll osaliselt vastasite, et asi on juhtimiskriisis. Siis ma küsin, millal asutakse seda lahendama, sest sellest kriisist me oleme juba tegelikult aasta otsa rääkinud.

Peaminister Andrus Ansip
Aitäh! Lugesin eilsest või üleeilsest Postimehest päästeteenistuses kõrgel ametikohal oleva töötaja arvamuslugu ja julgen öelda, et selles artiklis kirjutatu oli väga mõistlik. Jah, kui meil on elupäästevõimekuseta üksusi, siis on edaspidiseks tegutsemiseks kaks võimalust: tuleb luua elupäästevõimekus või tuleb need sisuliselt võimetud struktuuriüksused liita võimekate struktuuriüksustega. Kindlasti ei tohi luua inimestele illusiooni, et pelk maakaardile lipukese asetamine tähendab seda, et inimeste turvalisus on tagatud, vaid tuleb inimeste julgeolek sisuliselt tagada. Mina saan aru, et päästeteenistuses ning Politsei- ja Piirivalveametis inimesed nende probleemidega tegelevad. Ma ei näe praegust olukorda mustades värvides, ma näen arenguid päris headena. Kui te vaatate statistikat, siis näete, et ka tuleõnnetustes hukkunute ja uppunute arv on võrreldamatult väiksem, kui oli veel paar aastat tagasi. Ehk ka tulemused räägivad sellest, et vahendite kasutamine on märksa efektiivsem, kui teie esitatud küsimuse taustal see võiks inimestele tunduda.

Esimees Ene Ergma
Suur tänu, härra peaminister! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise.

Leave a Reply

*

SDE
SOTSIAALMEEDIA